Abordarile punctuale comparative ale “Cartii Verzi”

Categories: 06 May 1999

Abordarile punctuale comparative ale “Cartii Verzi” au permis C.R.D. realizarea unui comentariu, structurat in mai multe capitole, transmis la : Guvernul Romaniei, Ministerul Industriei si Comertului, Comisiile Parlamentare de resort, Academia Romana, Academia de Studii Economice Bucuresti, Academia de Stiinte Agricole si Silvice, Centrul de Formare si Management pentru Comert, etc.
Conform celor convenite în prima Sedintã a C.A. al C.R.D. pe anul 1997, la care a participat ca invitat special si Secretarul de Stat pentru Comert din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, CRD a transmis la Minister un material privind obiectivele “Cãrtii Verzi a Comertului” si unele abordãri punctuale însotite de comentariu de specialitate. Prima Observatie în cadrul acestui comentariu avea ca punct central necesitatea urgentãrii promovãrii proiectului de Lege a comercializãrii produselor si serviciilor (problematicã abordatã de CRD si în cadrul unui serial în Tribuna Economicã ( nr.20 – 30 ) în prima parte a anului 1997. Pe fondul bunei colaborari cu reprezentantii de specialitate al Ministerului de resort, dupa o discutie purtata la sediul Ministerului in data de 6 mai 1999, CRD a transmis  si un alt material primit de la Presedintele Intergrupului Comert si Distributie din Parlamentul European, RICCARDO GAROSCI, material care se referea la agentii comerciali (“COMMERCIAL AGENT MANIFESTO”). CRD a exprimat opinia ca acest material va fi util in raport cu necesitatea unei largi recunoasteri sociale si profesionale a celor implicati în buna desfãsurare a activitãtii de comercializare si in contextul in care: vânzarea este astãzi mult mai dificilã decât productia ; segmentarea si varietatea pietelor determinã o “coexistentã” care trebuie monitorizatã ; se impune a sesiza noile tendinte de armonizare. Ulterior, ca o recunoastere a contributiei CRD, in Expunerea de motive la proiectul de lege privind comercializarea produselor si serviciilo


UA-28318306-1