Board of Directors

SEDIUL SOCIAL şi COMPONENŢA Consiliului Director

În conformitate cu hotărârea civilă pronunţată la data de 16 iulie 2020 – Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Secţia a II-a Civilă – sediul social al Asociaţiei Comitetul Român al Distribuţiei este la adresa următoare:

Bucureşti, sector 1, bd. Expoziţiei nr.1b, corp B, et. 4, sala 431, cam. BE4-19

(Universitatea Româno-Americană).

COMPONENŢA Consiliului Director, conform hotărârii civile menţionate, este următoarea:

Preşedinte – Theodor-Valentin Purcărea (Profesor la Universitatea Româno-Americană, Membru al Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei)

Vicepreşedinte – Valeriu Ioan-Franc (Membru al Academiei Române, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD, Coordonatorul Grupului de experţi ai Asociaţiei CRD – 26.05.2022)                        

Vicepreşedinte – Nicolae Istudor (Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)                                      

Vicepreşedinte – Nicolaie Mihăiescu (Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Secretar General – Ana-Maria Preda (Profesor la Universitatea Româno-Americană, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Membru – Victor Greu (Prof. Dr. Ing., Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Membru – Virgil Popa (Profesor la Universitatea Valahia din Târgovişte, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)                                       

Membru – Radu-Titus Marinescu (Profesor la Universitatea Artifex, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)                  

Membru – Nicolae Albu (Dr., Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Membru – Moisă Altăr (Profesor, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Membru – Ion Bulborea (Profesor, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Membru – Iliuţă-Costel Negricea (Rectorul Universităţii Româno-Americane, Membru deOnoare al Asociaţiei CRD)                 

Membru – Costel Stanciu (Conf. Dr., Preşedintele Asociației Pro Consumatori/APC, Membru de Onoare al Asociaţiei CRD)

Reamintire: https://acad.ro/commem/docImg2021/n1008-GheorgheZaman.pdf ; Fostul distins membru al Consiliului Director Gheorghe Zaman (membru al Academiei Române) a trecut la cele veșnice.

 

Convocator A.G.

Scurt “Istoric” al A.G.: ● 19.04.1996 … ● 7.04.2000, schimbarea sediului social… ● 27.04.2005, Sala Pierre Werner, Casa Academiei Romane: stimularea crearii unei culturi a transformarii, esentiala in contextul in care pilotajul schimbarii a devenit miza viitorului, investitia in valoarea strategica reprezentata de resursele umane conferind calitate demersului strategic (in perspectiva integrarii europene)  ● Dupa Adunarea Generala (A.G.) din aprilie 2006, Atentionare: Cu adresa Nr. 1/ CRD/T/27.04.2006 s-a transmis tuturor membrilor CRD, ca in raport cu obligatiile statutare cunoscute (pentru a nu-si pierde calitatea): sa achite cotizatia (2004-2006); de asemenea, sa comunice prin posta electronica atat datele necesare privind reprezentantul care va participa la Workshop-ul care se va desfasura pe data de 18 mai 2006 la Calarasi in Sala Consiliului Judetean, cat si textul si imaginea dorite a fi incluse in volumul jubiliar care urmeaza a fi transmis la Bruxelles… ● 23.04.2014, Sediul Universitatii Romano-Americane: Mesaj din partea Profesorului Beniamin Cotigaru, Masa Rotunda privind Protectia Consumatorului care urmeaza a se desfasura la Universitatea Romano-Americana in ziua de 28 mai 2014, Conferinta SCM 4 ECR, Universitatea Valahia Targoviste, 30-31 mai 2014, adaptarea la era digitala etc.

Convocarea membrilor Asociatiei CRD pentru Adunari Generale ordinare si extraordinare in conformitate cu prevederile statutare (confirmare prezenta offline, online sau telefonic):

● 23.04.2015, Sediul Universitatii Romano-Americane (11:00)

● 21.04.2016, Sediul Universitatii Romano-Americane (11:00)

● 20.04.2017, Sediul Universitatii Romano-Americane (11:00)

● 12.02.2018, Sediul Universitatii Romano-Americane (11:00)

▪ 11.03.2019, Atentionare inainte de A.G. din 20 martie 2019: Reamintim rugamintea de a verifica dacă sunteti la zi cu plata cotizaţiei anuale (2017-2019), conform obligatiilor statutare cunoscute (pentru a nu se pierde calitatea si a putea participa cu drept de vot la hotararile care se vor lua in cadrul A.G. cu privire la sediul social, revista, alte actiuni etc.)

● 20.03.2019, Sediul Universitatii Romano-Americane (11:00

● 05.09.2019, Sediul Universitatii Romano-Americane (11:00)

● 30.09.2019, Sediul Universitatii Româno-Americane (11:00)

Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei “Comitetul Român al Distribuţiei” este convocată pe data de 29 noiembrie 2019, ora 12:00, la adresa: Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr.1B, Sala Senatului Universităţii Româno-Americane.

Convocarea s-a făcut astfel: postarea tradiţională (cu actualizări periodice în funcţie de diferite atenţionări sau reconvocări) pe site-ul Asociaţiei la rubrica “Convocator A.G.” (https://www.crd-aida.ro/convocator-a-g/ ); comunicări telefonice; Anunţ în “ADEVĂRUL”, Luni, 25 noiembrie 2019, pag. 14; Anunţ în “ROMÂNIA LIBERĂ”, Luni, 25 noiembrie 2019, pag. 15; Borderou Poştă (3 pag.) cu tichet recomandate Serie COWB 360 00000932/25.11.2019; facebook: https://www.facebook.com/RomanianDistributionCommittee; twitter: https://twitter.com/CRDAIDA.

Dacă la această primă convocare nu se întrunesc 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei, Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei “Comitetul Român al Distribuţiei” este convocată în noua dată de 12 decembrie 2019, în acelaşi loc (Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr.1B, Sala Senatului Universităţii Româno-Americane, ora 12:00), cu aceeaşi ordine de zi. La a doua convocare adunarea generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor participanţi.

https://www.crd-aida.ro/2019/11/adunarea-generala-ordinara-a-asociatiei-comitetul-roman-al-distributiei-este-convocata-pe-data-de-29-noiembrie-2019-ora-1200/

 

Reconvocare (conform anunţului din 19 noiembrie 2019) pentru 12 decembrie 2019

Participanţii (CIDE-INCE, Academia Română, A.S.E. Bucureşti, A.P.C. etc.) în urma convocării Adunării Generale ordinare a Asociaţiei “Comitetul Român al Distribuţiei” din 29 noiembrie 2019 au constatat ca nu s-a întrunit condiţia necesară (2/3 din numărul membrilor). În această situaţie (aşa cum s-a precizat şi în convocarea din 19 noiembrie a.c.) Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei “Comitetul Român al Distribuţiei” este convocată în noua dată de 12 decembrie 2019, în acelaşi loc (Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr.1B, Sala Senatului Universităţii Româno-Americane, ora 12:00), cu aceeaşi ordine de zi. La această a doua convocare adunarea generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor participanţi. Urmează a se face demersurile necesare pentru înscrierea modificărilor intervenite, pe baza hotărârii adunării generale şi a constatării/hotărârii noului consiliu director (inclusiv pierderea calităţii de asociat pentru unii dintre iniţiatori/constituienţi conform statutului etc.), în Registrul special (inclusiv înscrierea aderenţilor ulterior constituirii).

Preşedintele Consiliului Director

https://www.crd-aida.ro/2019/12/reconvocare-conform-anuntului-din-19-noiembrie-2019-pentru-12-decembrie-2019/

12 Decembrie 2019, Romanian Distribution Committee: The pressure of new capabilities’ requirements

https://www.crd-aida.ro/2019/12/romanian-distribution-committee-the-pressure-of-new-capabilities-requirements/

Adunarea Generală extraordinară a Asociaţiei “Comitetul Român al Distribuţiei” este convocată pe data de 26 mai 2022, ora 11:00, la adresa: Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr.1B, Sala Senatului Universităţii Româno-Americane.

Adunarea Generală extraordinară a Asociaţiei “Comitetul Român al Distribuţiei” este convocată pe data de 7 decembrie 2023, ora 13:30, la adresa: Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr.1B, Sala Senatului Universităţii Româno-Americane.

UA-28318306-1