Organizarea primului Simpozion National E.C.R. (Eficient Consumer Response), Târgoviste, decembrie 1996 (in relatie de parteneriat cu Universitatea Valahia Targoviste si Rescopa S.A. Targoviste; a se vedea “Adevãrul Economic” nr.7(257)/14-20 feb.1997).

Categories: 15 Feb 1997

UA-28318306-1